Dosen Tetap

Dra. Atat Siti Nurani, M. Si

Tempat/tanggal lahir Garut/25-02-1960
NIDN 0025026005
NIP 19600225 198803 2 001
Jabatan Akademik Lektor Kepala
Pendidikan S2 IPB Bogor – Sumber Daya Keluarga

S1 IKIP Bandung – PKK Tata Boga

Email atatsiti@yahoo.com